Bridgend County Borough Council,Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Tel: 01656 643643
Text Relay:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk

Opening times
Monday - Friday 8.00am - 5.30pm

How to find us

Aberkenfig Library

Heol y Llyfrau
Aberkenfig
CF32 9PT

Click here for streetmap showing library location

Tel:(01656) 754820
Fax:(01656) 754823
Email: abkenlib@bridgend.gov.uk

 

Local Links:

Welsh Reading Group
Bounce and Rhyme

Local1

 

 

Opening Hours

Monday

9.30 - 13.00 and 14.00 - 18.00

Tuesday

9.30 - 13.00 and 14.00 - 18.00

Wednesday

Closed

Thursday

9.30 - 13.00 and 14.00 - 18.00

Friday

9.30 - 13.00 and 14.00 - 19.00

Saturday

9.30 - 13.00

Sunday

Closed

Facilities:

 • 16,300 Books
 • Audio Books (on tape and CD)
 • DVDs
 • Compact Discs
 • Fax
 • Photocopying
 • Council Information Point
 • Wheelchair access
 • Software for visually-impaired

Computers at Your Library:

 • Fast Internet Access
 • E-mail
 • Microsoft Office software (word processing, spreadsheets etc.)
 • Scanners and printers
 • Downloading to CD and USB drive

Welsh Reading Group

The reading group meets on the first Tuesday of the month 11.30-12.30 and the discussion group on every other Tuesday during term time 11.30-12.30

June

This month's book is:

Lliwiau Eira gan  Alun Jones

Lliwiau Eira Yn nofel newydd Alun Jones, awdur un o nofelau mwyaf poblogaidd y Gymraeg, Ac Yna Clywodd S n y Mor , gwelwn yr awdur yn troi ei sylw at gymeriadau sy'n ceisio cadw'u callineb yng nghanol rhyfel parhaus rhwng dwy fyddin. Mae'r nofel afaelgar a bywiog hon yn dilyn hynt a helynt pedwar milwr ifanc, Eyolf, Tarje, Linus a Jalo wrth iddynt ddisgyn i ddwylo'r gelyn.

May

This month's book is:

 Cerddi'r Galon gan Susan May

Cerddi 'r Galon Cyfrol o farddoniaeth hyfryd gan awdures o Faesteg sy'n darlunio llawer o elfennau o fywyd Cymru sy'n prysur ddiflannu. Mae'n adlewyrchu cariad yr awdures at ei bro a chymoedd y de. Ceir geirfa a thestun digon syml i ddysgwyr canolradd.

April

This month's book is:

Ar Lan y Mor y mae... gan John Gwynne

Ar Lan Y Mor Nofel sy'n llawn cynnwrf, dirgelwch a chariad yw hon wrth i ddigwyddiadau'r presennol a'r gorffennol dorri ar draws heddwch a harddwch yr ardal a'r bobl sydd yn byw yno - gan newid bywydau dau ohonynt am byth.

March

This month's book is:

Afallon gan Robat Gruffydd

Afallon Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ac yn edrych ymlaen at ymddeoliad hir ar ôl gweithio am ugain mlynedd yn Berlin. Ond un pnawn ar draeth Langland, mae Rhys yn cwrdd ag Americanes sy'n peri iddo newid ei gynlluniau.

February

This month's book is:

Gwlad o Gaws a Llaeth gan Thelma Adams

Gwlad o gaws y llaeth Hunangofiant difyr perchennog Caws Cenarth, Thelma Adams, merch ei milltir sgwâr sydd wedi teithio'r byd ac wedi tyfu yn un o wragedd busnes mwyaf llwyddiannus Cymru, gyda chymorth a chefnogaeth ei theulu agos yn y fenter o ddatblygu ei busnes gwneud caws.

January

This month's book is:

Teulu by Lleucu Roberts

Teulu A smouldering love triangle is at the root of this novel set in Aberaeron. The story takes you back to Margaret and Dr John's early relationship and their first encounter with Richard. These are some of the popular characters which can be seen on S4C's televised drama, Teulu . Welsh Books Council Triongl cariad tanbaid sydd wrth wraidd y nofel hon a leolwyd yn ardal Aberaeron. Mae'r stori yn mynd a chi yn ol mewn amser i weld sut y dechreuodd perthynas Margaret a Dr John am y tro cyntaf a sut y bu i Richard ddod ar eu traws. Dyma rai o gymeriadau poblogaidd y ddrama Teulu ar S4C mewn nofel sy'n addas i bawb. Cyngor Llyfrau Cymru Does dim rhaid bod yn ffan o'r gyfres Teulu i fwynhau'r nofel fachog hon. Mae'n llawn cariad a chasineb, llawenydd a siom wrth i'r awdures Lleucu Roberts greu portread fyw o gymuned amaethyddol yn chwedegau'r ganrif ddiwethaf. Mae hefyd yn bortread o wleidyddiaeth y cyfnod ac yn stori ddynol iawn. Bydd poblogrwydd y gyfres Teulu ar S4C yn gefn wrth farchnata'r llyfr hwn.

December

This month's book is:

Ifan Jones a'r Fedel Gee by Harri Parri

Ifan Jones Humorous short stories following the latest adventures of the inabitants of Porth yr Aur and their long suffering minister, Eilir Thomas. Welsh Books Council Cyfrol o straeon byrion llawn hiwmor sy'n dilyn anturiaethau'r gweinidog Eilir Thomas a gweddill trigolion y dref hynod honno, Porth yr Aur. Cyngor Llyfrau Cymru

November

This month's book is:

Atgofion Oes Elystan by gan Elystan Morgan

Elystan Morgan Cyfrol o atgofion gan y gwleidydd Elystan Morgan. Mae Elystan yn un o gymeriadau amlycaf Ceredigion, yn gyn-Aelod Seneddol ac bellach yn Farnwr ac yn Aelod o Dy'r Arglwyddi. Bu'n ymgeisydd dros Blaid Cymru nifer o weithiau cyn cael ei ethol dros y Blaid Lafur yn 1966. Cyngor Llyfrau Cymru

October:

This month's book is:

Cyw Melyn y Fall by Gwen Parrot

Cyw -Melyn -Y-Fall -web  Mae Dela Arthur yn falch o fynd ar ei gwyliau i orffwys ac ymlacio wedi helbul gaeaf caled ac anllad 1947 yn Nant-yr-eithin. Ond yn fuan wedi i Dela gyrraedd Cwm y Glo mae merch fach yn diflannu o'i chartref, ac yn ystod y chwilio deuir o hyd i dystiolaeth fod trosodd erchyll wedi'i chyflawni.

 

September

This month's book is:

 Inc by Manon Steffan Ros

Inc  
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel fer, fachog gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru. Lluniau ar groen, dyna'r cyfan ydi tats. Ond i'r rhai sy'n dod i stiwdio tats Ows - ac i Ows ei hunan - maen nhw'n symbol o rywbeth dyfnach nag addurn o inc ar eu cyrff yn unig. Mae gan bawb ei reswm dros gael tat, a gall hwnnw fod yn un annisgwyl weithiau.

Bounce and Rhyme

Baby bounce and rhyme session

Every Friday

10.00am - 11.00am

Last Updated: 31/01/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud